Açıklama

• Erkenci olup olum grubunun üstünde verim potansiyeline sahiptir. 
• Daneler yüksek Hektolitre değerine sahip olup camsı dane yapısı vardır.
• Topraktan çıkış ve sürme gücü yüksektir. Bitki gelişimi hızlıdır
• Koçan çevresi 16-18 sıralıdır
• Koçan uç doldurma özelligi iyidir.
• Sıcak ve Kurak Stresine nispi toleranslıdır
• Gelişmiş yesil aksamı ve yüksek dane verimi ile birlikte erkenci ( Iç Anadolu çevresi) kaliteli bir silajlıktır